0086-755-23315089 store@oxva.com
5% Off Coupon Code for Halloween Sales: OXNC5
Free Shipping to most countries over $100!
Please read shipping information before ordering
Thank you!

Home > All > Unicoil

OXVA UNICOILS

oxva-coils
OXVA Unicoils are highly recognized for their extremely good flavor and non-leaking feature. Our engineers team are continuously improving those coils to achieve perfection.

Major Checklists During The R&D of Unicoils :

  • Maximum Flavor

  • No-Leaking

  • Long Lifespan

  • No Burning

  • No Spitback

  • Airflow Adjustable

  • No Burning

  • No Spitback

  • Airflow Adjustable

SPECIFICATIONS


Unicoil 0.2Ω

DTL

KA1 MESH

55-60W/Power

Nicotine: ≤6mg
Compatibility: Velocity / Origin X

Unicoil 0.3Ω

RDL

KA1 MESH

30-40W/Power

Nicotine: ≤12mg
Compatibility: Velocity / Origin X
/ Origin / X

Unicoil 0.5Ω

RDL

KA1 MESH

20-25W/Power

Nicotine: ≤20mg
Compatibility: Velocity / Origin X
/ Origin / X

Unicoil 1.0Ω

MTL

KA1 Regular

10-15W/Power

Nicotine: ≤30-35mg
Compatibility: Velocity / Origin X
/ Origin / X

Unicoil RBA

RDL

DIY

5-40W/Power

Nicotine: ≤20mg
Compatibility: Velocity / Origin X
/ Origin / X

PACKAGING

Unicoil

5 pcs/pack

Unicoil RBA

1 x Unicoil RBA 
1 x 510 adapter 
1 x Coil & cotton 
O-rings, screws, screwdriver 
Powered by AZEXO Shopify page builder
Chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu Thứ Bảy
Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Không có đủ mặt hàng. Chỉ có[max] trái.
Duyệt danh sách yêu thíchXóa danh sách yêu thích
Giỏ hàng

Giỏ của bạn trống trơn.

Return To Shop

Thêm ghi chú đơn hàng Chỉnh sửa ghi chú đơn hàng
Ước tính vận chuyển
Thêm phiếu giảm giá

Ước tính vận chuyển

Thêm phiếu giảm giá

Mã phiếu thưởng sẽ hoạt động trên trang thanh toán

Tiếng Việt

chọn ngôn ngữ của bạn